O nas

Odsłony: 253112
Historia powstania i rozwoju firmy datuje się już od końca lat osiemdziesiątych, kiedy to właściciele firmy, panowie: Bogdan Nowotarski i Marian Skolarczyk uruchomili nieduży zakład stolarski, w którym znalazło zatrudnienie 12 pracowników.
Działalność firmy, jako „BOG-MAR” P.P.U.H na rynku pracy datuje się od 1991 roku.
28.06.1991 roku firma została zarejestrowana jako: „BOG-MAR” P.P.U.H. Spółka Prawa Cywilnego.
W maju 1994 roku Spółce nadano status Zakładu Pracy Chronionej.
15 marca 2001 roku „BOG-MAR” P.P.U.H. Spółka Prawa Cywilnego została przekształcona w Spółkę Jawną.
03.04.2001 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000005848 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.
27 grudnia 2012 roku „BOG-MAR” P.P.U.H. Spółka Jawna została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:
  • Prezes - Nowotarski Bogdan
  • Viceprezes - Skolarczyk Marian

 

Reprezentacja ta rozciąga się na wszelkie sądowe i pozasądowe czynności związane z prowadzeniem Spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagane jest współdziałanie obu wspólników.
 
Początkowo głównym przedmiotem działalności Spółki była produkcja mebli, elementów mebli, paneli boazeryjnych z MDF, HDF, płyty wiórowej.
Dzięki uzyskanym ulgom podatkowym i dofinansowaniom, zainwestowano w nowe linie technologiczne, wymieniono park maszynowy na maszyny sterowane numerycznie, co umożliwiło podniesienie jakości, skrócenie czasu wytworzenia produkowanego asortymentu, jak również przełożyło się na podniesienie kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Po przebranżowieniu asortyment został poszerzony o produkcję drzwi ramowych okleinowanych, ościeżnic stałych i regulowanych, okien i drzwi z PVC i aluminium
Obecnie firma zatrudnia 244 osoby, stan na koniec lipca 2012 roku.
Dzisiejszy obraz przedsiębiorstwa różni się od tego sprzed lat. W miejscu dawnych magazynów wybudowano nowoczesny pawilon, w którym znajduje się siedziba firmy. Wybudowano i zmodernizowano hale produkcyjne i magazynowe. W najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje zmierzające do podniesienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.
Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój firmy jest eksport do krajów Unii Europejskiej.
Rozszerzono również zakres działalności firmy w innych dziedzinach gospodarki. Otworzono Centrum Handlowe, hurtownię sprzedaży materiałów budowlanych, usługi remontowo-budowlane oraz transportowe.
 
W związku z tym, że miasto Rymanów położone jest na terenie Beskidu Niskiego o dużych walorach turystycznych, 4 kilometry od uzdrowiska słynącego ze szczególnych warunków klimatycznych i leczniczych,  działalność firmy poszerzyła sie o usługi noclegowe i gastronomiczne. Powołano do życia zajazd oraz restaurację..
„BOG–MAR” Sp. z o.o. jest jednym z największych zakładów pracy w gminie Rymanów, daje szansę pracy osobom, które ze względu na stopień niepełnosprawawności jak i trudną sytuację na rynku pracy mają możliwość zatrudnienia i rehabilitacji.